2,802 ko'rishlar

“Sharg’unko’mir” Aksiyadorlik Jamiyatining oxirgi uch (3) yilda dividendlar hisoblanishi (hisoblanmaganligi) haqida ma’lumot

1.      Jamiyat 2020 yilni 107,6 mln. sum sof foyda bilan yakunladi.

“Sharg‘unko‘mir”AJ aktsiyadorlarining 2020 yil yakuni bo‘yicha 2021 yil 11 avgustda bulib o‘tgan yillik umumiy yig‘ilishi qaroriga asosan Jamiyat tomonidan 2020 yil yakuni bo‘yicha olingan 107,6 mln.so‘mlik sof foydasi “Sharg‘unko‘mir” AJni      modernizatsiya qilish” investitsiya loyihasini amalga oshirish uchun yo‘naltirilishi belgilab o‘tilgan.

2.      Jamiyat 2021 yilni 4 523 105 ming so‘mlik sof foyda bilan yakunladi.

“Sharg‘unko‘mir”AJ aktsiyadorlarining 2021 yil yakuni bo‘yicha 2022 yil 30 iyunda bo‘lib o‘tgan yillik umumiy yig‘ilishi qaroriga asosan Jamiyat tomonidan 2021 yil yakuni bo‘yicha olingan 4 523 105 ming so‘mlik sof foydasi “Sharg‘unko‘mir”AJni modernizatsiya qilish” investitsiya loyihasini amalga oshirish uchun yo‘naltirilishi belgilab o‘tilgan.

3. Jamiyat 2022 yilni 3 614 755 ming so‘mlik sof foyda bilan yakunladi.

“Sharg‘unko‘mir”AJ aktsiyadorlarining 2022 yil yakuni bo‘yicha 2023 yil 30 iyunda bo‘lib o‘tgan yillik umumiy yig‘ilishi qaroriga asosan Jamiyat tomonidan 2022 yil yakuni bo‘yicha olingan 3 164 755 ming so‘mlik sof foydasi “Sharg‘unko‘mir”AJni modernizatsiya qilish” investitsiya loyihasini amalga oshirish uchun yo‘naltirilishi belgilab o‘tilgan.