2024 – yil birinchi chorak bo’yicha buxgalteriya balansi va moliyaviy natijlar to’g’risidagi hisobot


2023 – yil uchinchi chorak bo’yicha buxgalteriya balansi va moliyaviy natijlar to’g’risidagi hisobot

2023 – yil ikkinchi chorak bo’yicha buxgalteriya balansi va moliyaviy natijlar to’g’risidagi hisobot

2023 – yil birinchi chorak bo’yicha buxgalteriya balansi va moliyaviy natijlar to’g’risidagi hisobot


2022 – yil uchinchi chorak bo’yicha buxgalteriya balansi va moliyaviy natijlar to’g’risidagi hisobot

2022 – yil ikkinchi chorak bo’yicha buxgalteriya balansi va moliyaviy natijlar to’g’risidagi hisobot

2022 – yil birinchi chorak bo’yicha buxgalteriya balansi va moliyaviy natijlar to’g’risidagi hisobot.


2021 – yil uchinchi chorak bo’yicha buxgalteriya balansi va moliyaviy natijlar to’g’risidagi hisobot.

2021 – yil ikkinchi chorak bo’yicha buxgalteriya balansi va moliyaviy natijlar to’g’risidagi hisobot

2021 – yil birinchi chorak bo’yicha buxgalteriya balansi va moliyaviy natijlar to’g’risidagi hisobot.


2020 – yil uchinchi chorak bo’yicha buxgalteriya balansi va moliyaviy natijlar to’g’risidagi hisobot.

2020 – yil ikkinchi chorak bo’yicha buxgalteriya balansi va moliyaviy natijlar to’g’risidagi hisobot.

2020 – yil birinchi chorak bo’yicha buxgalteriya balansi va moliyaviy natijalar to’g’risidagi hisobot.


2019 – yil uchinchi chorak bo’yicha  buxgalteriya balansi  va  moliyaviy natijalar to’g’risidagi hisobot.

2019 – yil ikkinchi chorak bo’yicha  buxgalteriya balansi  va  moliyaviy natijalar to’g’risidagi hisobot.

2019 – yil birinchi chorak bo’yicha  buxgalteriya balansi  va  moliyaviy natijalar to’g’risidagi hisobot.