Emitentning yuqori boshqaruv organi qabul qilingan qarorlari (26.04.2024)

Emitentning yuqori boshqaruv organi qabul qilingan qarorlari (18.03.2024) Hujjat rus tilida

Ijro organi tarkibidagi o’zgarishlar (28.12.2023) Hujjat rus tilida

Emitentning yuqori boshqaruv organi qabul qilingan qarorlari (28.12.2023) Hujjat rus tilida

Тaftish komissiyasi tarkibidagi o’zgarishlar (11.10.2023) Hujjat rus tilida

Kuzatuv kengashi tarkibidagi o’zgarishlar (11.10.2023)Hujjat rus tilida

Emitentning yuqori boshqaruv organi qabul qilingan qarorlari (11.10.2023) Hujjat rus tilida

Affillangan shaxslar ro’yxatidagi o’zgarishlar (11.10.2023) Hujjat rus tilida

Ijro organi tarkibidagi o’zgarishlar (30.06.2023) Hujjat rus tilida

Emitentning yuqori boshqaruv organi qabul qilingan qarorlari (30.06.2023) Hujjat rus tilida

Emitentning yuqori boshqaruv organi qabul qilingan qarorlari (25.05.2023) Hujjat rus tilida 

Emitentning yuqori boshqaruv organi qabul qilingan qarorlari (23.01.2023) Hujjat rus tilida      

Affillangan shaxslar ro’yxatidagi o’zgarishlar (23.01.2023) Hujjat rus tilida

Kuzatuv kengashi tarkibidagi o’zgarishlar (23.01.2023) Hujjat rus tilida

Emitentning yuqori boshqaruv organi qabul qilingan qarorlari (30.06.2022) Hujjat rus tilida
Ijro organi tarkibidagi o’zgarishlar (30.06.2022) Hujjat rus tilida
Kuzatuv kengashi tarkibidagi o’zgarishlar (30.06.2022) Hujjat rus tilida
Тaftish komissiyasi tarkibidagi o’zgarishlar (30.06.2022) Hujjat rus tilida
Affillangan shaxslar ro’yxatidagi o’zgarishlar (30.06.2022) Hujjat rus tilida
Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlari (17.06.2022) Hujjat rus tilida
Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlari(13.05.2022) Hujjat rus tilida
Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlari (15.03.2022) Hujjat rus tilida
Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlari(12.01.2022) Hujjat rus tilida
Affillangan shaxslar ro’yxatidagi o’zgarishlar (11.08.2021) Hujjat rus tilida
Тaftish komissiyasi tarkibidagi o’zgarishlar (11.08.2021) Hujjat rus tilida
Kuzatuv kengashi tarkibidagi o’zgarishlar (11.08.2021) Hujjat rus tilida
Ijro organi tarkibidagi o’zgarishlar (11.08.2021) Hujjat rus tilida

Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlari (26.02.2021) Hujjat rus tilida
Kuzatuv kengashi tarkibidagi o’zgarishlar (26.02.2021) Hujjat rus tilida
Affillangan shaxslar ro’yxatidagi o’zgarishlar (26.02.2021) Hujjat rus tilida
Тaftish komissiyasi tarkibidagi o’zgarishlar (05.12.2020)
Ijro organi tarkibidagi o’zgarishlar (05.12.2020)
Affillangan shaxslar ro’yxatidagi o’zgarishlar (05.12.2020)
Affillangan shaxslar ro’yxatidagi o’zgarishlar (07.09.2020)
Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlari (09.07.2018)
Taftish komissiyasi tarkibidagi o’zgarishlar (09.07.2018)
Ijro organi tarkibidagi o’zgarishlar (09.07.2018)
Kuzatuv kengashi tarkibidagi o’zgarishlar (09.07.2018)
Affillangan shaxslar ro’yxatidagi o’zgarishlar (09.07.2018)
Kuzatuv kengashi tarkibidagi o’zgarishlar(01.08.2017)
Affillangan shaxslar ro’yxatidagi o’zgarishlar(01.08.2017)
Ijro organi tarkibidagi o’zgarishlar(01.08.2017)
Taftish komissiyasi tarkibidagi o’zgarishlar(01.08.2017)
Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlari(01.08.2017)
Тaftish komissiyasi tarkibidagi o’zgarishlar (01.07.2016)
Кuzatuv kengashi tarkibidagi o’zgarishlar (01.07.2016)
Emitentning yuqori boshqaruv organi tomonidan qabul qilingan qarorlar (01.07.2016)

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]