1. 2012 yil natijasi bo’yicha jamiyat tomonidan olingan sof tushum 783 683,0 ming so’mni, sotilgan mahsulot (tovar, ish va xizmatlar) tannarxi 1 326 008,0 ming so’mni, davr harajatlari 864 664 ming so’m, asosiy faoliyatning boshqa daromadlari 3 808 168,0 ming so’mni, daromad solig’ini to’lagunga qadar olingan sof foyda 2 401 179 ming so’m daromad solig’i O’qishni davom eting