Taftish komissiyasining 1-chorak bo'yicha xulosasiyuklash