530 ko'rishlar

Танлаш № 1296267

Eнг яхши таклифларни танлашнинг номи – “Шарғункўмир” АЖ молиявий хўжалик фаолиятининг 2022 йил якунига кўра бухгалтерия ҳисоботининг миллий стандартлари (БҲМС) ва молиявий ҳисоботнинг халқаро стандартлари (МҲХС) бўйича аудиторлик хизматини ўтказиш.

Энг яхши таклифларни танлашни ўтказиш учун асос

ПП-4611 от 24.02.2020г

Eнг яхши таклифларни танлашнинг бошланғич қиймати – 100 000 000.00 ўзбекистон сўми

Eнг яхши таклифларни танлаш валютаси- Ўзбекистон сўми

Eнг яхши таклифларни танлашнинг буюртмачиси – “SHARG`UN KO`MIR” AKSIYADORLIK JAMIYATI

Банк реквизитлари – Тошкент шаҳри УзСаноатҚурулиш Банки АТБ бош офиси, 00440, 20210000400311045001

Таклифларни қабул қилиш муддати – 5 кун

Таклифларни қабул қилишнинг охирги муддати – 15:00:00

Таклифларни қабул қилишнинг тугаш муддати – 19.04.2023 15:00

Eнг яхши таклифларни танлаш эълон қилинган сана – 12.04.2023 14:17

Молиялаштириш манбаси

Eнг яхши таклифларни танлашнинг молиялаштириш манбаси

(қўшимча тилда):

Қиймат

собственные средства АО Шаргункумир

100 000 000 ўзбекистон сўми

Жами: 100 000 000 ўзбекистон сўми

Eнг яхши таклифларни танлаш бўйича маъсул шахснинг Ф.И.Ш. – Сухробжон Одинаев

(қўшимча тилда)Сухробжон Одинаев

Eнг яхши таклифларни танлаш бўйича маъсул шахснинг лавозими – Начальник отдела снабжения

(қўшимча тилда)Начальник отдела снабжения

Таклифларни баҳолаш жараёнида комиссия котиби тизимнинг функсионал имкониятларидан фойдаланган ҳолда иштирокчиларга таклифда кўрсатилган маълумотларни тасдиқлаш ёки аниқлаштириш бўйича сўров юбориш ҳуқуқига эга. Бундай сўровни олгандан сўнг, иштирокчилар котибга жавоб беришлари ва сўралган маълумотларни тақдим этишлари шарт.

Енг яхши таклифлар танловида иштирокчилар турли валюталарда таклифлар тақдим етган тақдирда, баҳолаш чоғида таклифлар суммаси Ўзбекистон Республикаси Марказий банки жараен ташкил етилган пайтдаги курси бўйича ягона валютага айлантирилади ва хисоблайди, курс ғолиблар аниқланмагунча ўзгаришсиз қолади.

Шартномани бажариш учун энг яхши шартларни таклиф қилган Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси ғолиб ҳисобланади.

Арифметик ёки бошқа хатолар мавжуд бўлганда, комиссия котиби комиссия билан келишилган ҳолда энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисига хабар бериб, таклифни рад этишга ёки уни кўриб чиқиш учун бошқа шартларни белгилашга ҳақлидир.

Eнг яхши таклифларни танлашнинг ҳар қандай иштирокчиси, таклифларни кўриб чиқиш ва баҳолаш баённомаси эълон қилингандан сўнг тизимнинг қўшимча функсиясидан фойдаланган ҳолда – Комиссияга танлаш натижаларига ойдинлик киритиш учун сўров юбориш ҳуқуқига эга. Бундай сўров олинган кундан бошлаб уч иш куни ичида харид комиссияси энг яхши таклифларни танлаш иштирокчисига тегишли тушунтиришларни тақдим этиши шарт.

Eнг яхши таклифларни танлаш доирасида Ўзбекистон Республикаси қонунчилигида назарда тутилган жавобгарликни:
– таклифларни ҳисобга олувчи, уларнинг хавфсизлиги ва махфийлиги учун масъул бўлган шахсларнинг таркибига кирувчи шахслар;
– ахборотни ошкор қилмаслик, иштирокчилар, комиссиянинг бошқа аъзолари ва жалб қилинган экспертлар билан тил бириктиришнинг олдини олиш, шунингдек бошқа ноқонуний хатти-ҳаракатлар учун таклифларни ўрганиш ва баҳолаш учун тузилган комиссия раиси ва аъзолари ўз зиммасига олади;
– шартнома бўйича мажбуриятларни бажармаган (миқдорий, сифат ва техник кўрсаткичлар бўйича) энг яхши таклифларни танлаш ғолиби Ўзбекистон Республикаси қонунчилиги ва / ёки тузилган шартномада назарда тутилган жавобгарликни ўз зиммасига олади.

Eнг яхши таклифларни танлашда иштирок этиш истагини билдирган иштирокчилар энг яхши таклифларни танлашга аниқлик киритиш учун комиссия котибига мурожаат қилиш ҳуқуқига эга.

Eнг яхши таклифларни танлаш комиссия томонидан амалга ошмаган деб топилиши мумкин агар:
– Энг яхши таклифларни танлашда ҳеч ким иштирок этмаган бўлса;
– таклифларни кўриб чиқиш натижаларига кўра харид комиссияси барча таклифларни рад этган бўлса;
– тақдим этилган барча таклифларда керакли ҳужжатлар тўплами мавжуд бўлмаса.

Комиссия қарори билан иштирок этишдан четлатилган иштирокчиларнинг таклифлари энг яхши таклифларни танлашда қолган иштирокчилар учун кўриб чиқилиши мумкин бўлмайди.

Агар Энг яхши таклифларни танлаш иштирокчиси томонидан тақдим этилган ҳужжатлардаги маълумотларнинг ишончсизлиги аниқланса, комиссия котиби комиссия қарорига биноан ушбу иштирокчини Энг яхши таклифларни танлашда қатнашишдан жараённинг исталган босқичида четлаштиришга ҳақли.

№1 ахборот майдони :

Техник топширик Аудит шаргун кумир 2023

Аудит малака ва техник бахолаш тартиби 2023

Намуна бланкалар 2023

энг яхши таклиф документлар иштирокчилар учун 2023