“Shargunko’mir” AJ tomonidan qazib olinayotgan ko’mir mahsulotlari:

 1.SSSSH 0-13 mm. markali ko’mir mahsuloti

Markasi        –   SS

Fraksiyasi    –    0- 13 mm.

Kulchanligi   –   30% gacha

Namligi        –   10% gacha

Quyi yonish issiqligi –  5200 kkal/kg (21,7 MJ/kg)

Ko’mir ombori –     Sharg’un shahri YoYuU.

Yetkazib berish – Temir yo’l vagoni va avtomashina orqali.

2.SSKOM    13-100 mm. markali ko’mir mahsuloti

Markasi          –  SS

Fraksiyasi      –  13-100 mm.

Kulchanligi     –  25% gacha

Namligi           – 10% gacha

Quyi yonish issiqligi –   6200 kkal/kg (25,9 MJ/kg)

Ko’mir ombori –     Sharg’un shahri YoYuU.

Yetkazib berish – Temir yo’l vagoni va avtomashina orqali.

3.SSSSHMO 0-50 mm. markali ko’mir mahsuloti

Markasi          –  SS

Fraksiyasi        – 0-50 mm.

Kulchanligi       – 42% gacha

Namligi              -15% gacha

Quyi yonish issiqligi – 5200 kkal/kg (21.7 MJ/kg)

Ko’mir ombori –     Sharg’un shahri YoYuU.

Yetkazib berish – Temir yo’l vagoni va avtomashina orqali.

SS markali toshko’mir mahsuloti uchun texnik shartlar: ТS 00162369-03:2018

Muvofiqlik sertifikati: № 2056630  Uz.SМТ.01.341.2056670

  1. TR 0-200 mm. markali ko’mir mahsuloti “Boysunko’mir” MChJ

Markasi             – Т

Fraksiyasi         – 0-200 mm.

Kulchanligi        – 24.5% gacha

Namligi              – 10% gacha

Quyi yonish issiqligi  – 5500 kkal/kg (23.0 MJ/kg)

Ko’mir ombori  –  Boysun tumani “To’da” qishlog’i  YoYuU.

Yetkazib berish  – faqat avtomashina orqali.

TR markali ko’mir mahsuloti uchun texnik shartlar:  ТS 00162369-04:2018

Muvofiqlik sertifikati: № 2056631  Uz.SМТ.01.341.2056685

  1. Ko’mir qazib olish rejalashtirilayotgan yangi ko’mir koni

O’zbekiston Respublikasi, Surxondaryo viloyati, Sherobod tumani.

Фракциясиfraksiyasi – 0-150 mm.

Kulchanligi      – 4 % gacha

Namligi            – 10% gacha

Quyi yonish issiqligi – 6500 kkal/kg (27,3 MJ/kg)

Texnik shartlar, muvofiqlik sertifikati, narx, va yetkazib berish shartlari ustida ish olib borilmoqda.