Mehnat faoliyati

 • 22.07.2014-01.03.2015 йй. – 1-алоҳида ҳарбийлаштирилган кон қутқарув взводи ер ости командири ёрдамчиси
 • 03.03.2015-22.05.2015 йй. – “Шарғункўмир”акциядорлик жамияти “1-сон кон лахмларини ўтиш, кўмирни қазиб олиш ва ташиш” участкаси 3 даражали ер ости  тоғ ишчиси
 • 22.05.2015-02.07.2015 йй. – “Шарғункўмир” акциядорлик жамияти “1-сон кон лахмларини ўтиш   кўмирни қазиб  олиш ва ташиш” ер ости тоғ устаси  вазифасини бажарувчиси
 • 02.07.2015-02.09.2015 йй. – “Шарғункўмир”акциядорлик жамияти “1 -сон кон лахмларини ўтиш кўмирни казиб  олиш ва ташиш ”  участкаси 3 даражали ер ости тоғ ишчиси
 • 02.09.2015-18.11.2015 йй. – “Шарғункўмир”акциядорлик жамияти “1- сон ер ости усулида кўмир казиб олиш” участкаси 3 даражали ер  ости тоғ ишчиси
 • 18.11.2015-18.12.2015 йй. – “Шарғункўмир”акциядорлик жамияти 1 -сон ер ости усулида кўмир  казиб олиш участкаси ер ости тоғ устаси вазифасини бажарувчи
 • 18.12.2015-28.02.2016 йй. – “Шарғункўмир”акциядорлик жамияти 1 -сон ер ости усулида кўмир  казиб олиш участкаси 3 даражали ер ости тоғ ишчиси
 • 01.03.2016-17.04.2018 йй. –  “Шарғункўмир”акциядорлик жамияти 1 сон ер ости усулида кўмир  казиб олиш участкаси ер ости тоғ  устаси
 • 18.04.2018-13.06.2019 йй. – “Шарғункўмир”акциядорлик жамияти  “Бош мухандис” хизматини мехнат  мухофазаси, техника  ва саноат хавфсизлиги бўйича етакчи мухандис
 • 14.06.2019-01.05.2020 йй. – “Шарғункўмир”акциядорлик жамияти  “Мехнат   мухофазаси,  техника ва саноат хавфсизлиги бўлими бошлиғи
 • 01.05.2020-14.08.2020 йй. – “Шарғункўмир”акциядорлик жамияти 1-сон ер ости усулида кўмир казиб олиш участкаси бошлиғи
 • 14.08.2020-21.01.2024 йй. – “Шарғункўмир”акциядорлик жамияти филиали  “Шарғункўмир” акциядорлик жамиятини Модернизация лойиҳасини амалга ошириш дирекция” директори (ер ости)
 • 22.01.2024 й. – ҳ.в.             – “Шарғункўмир”акциядорлик жамияти бош директори в.б.

Lavozim majburiyatlari

 • Jamiyat va uning ijro etuvchi apparati faoliyatining umumiy boshqarishni amalga oshiradi, jamiyatga yuklatilgan vazifalarni bajarilishiga va “Sharg’unko’mir» AJ nizomiga rioya qilishga mas’ul, boshqaruv raisi o’rinbosarlari o’rtasida vazifalarni yuklaydi, “Sharg’unko’mir” AJ faoliyati masalalari yechimida ularning vakolatlarini aniqlaydi;
 • Oliy Majlis, Respublika Prezidenti, Vazirlar Mahkamasi, Kengash va boshqaruvning normativ hujjatlari bajarilishini nazoratini ta’minlaydi;
 • Jamiyatning faoliyati samarasini ta’minlaydi, ishning yakuniy natijalari va ko’mir qazish va yetkazishdagi havfsizlikni oshirish chora-tadbirlarini o’tkazadi.
 • Kadrlar siyosatini amalga oshiradi;
 • Jamiyatning xo’jalik va moliyaviy faoliyatini hamda xo’jalik ishlarini rejalashtirish masalarini muvofiqlashtiradi;
 • Adolat tamoyillarini, boshqaruv usullarining iqtisodiy va ma’muriy moslashuvi, jamiyat faoliyati masalalarini muhokama qilish va yechishda yakka rahbarlik, hamda kollegiallikni ta’minlaydi;