2015 yilning 24 aprelida O’zbekiston Respublikasi Prezidentining “Aksiyadorlik jamiyatlarida zamonaviy korporativ boshqaruv uslublarini joriy etish chora-tadbirlari to’g’risida” PF-4720-sonli Prezident Farmoni va hurmatli Prezidentimizning 15 maydagi PF-4725-sonli Farmoni bilan tasdiqlangan. Dasturning 32-bandida aksiyadorlik jamiyatlarining Ustavlariga kiritilishi lozim bo’lgan o’zgartirishlar va qo’shimchalarni inobatga olgan holda hamda 2015 yilning 3 iyunida qabul qilingan “Qimmatli qog’ozlar bozori to’g’risida”gi qonun Yangi tahrirda kuchga kirganligi sababli, jamiyat Ustavini ham yangi qonunchilik talablariga asosan moslashtirildi hamda Jamiyat aksiyadorlarining 2015 yil 11 iyundagi umumiy yig’ilish qarori bilan tasdiqlandi.

Jamiyatning Yangi tahrirdagi Ustavi Surxondaryo viloyati Sariosiyo tuman hokimligi huzuridagi tadbirkorlik sub’ektlarini ro’yhatdan o’tkazish inspeksiyasi tomonidan 2015 yil 23 iyun kunida № 80-10 sonli raqam bilan qayta ro’yhatga olingan.

«SHARG`UNKO`M IR» акциядорлик жамияти низоми (УСТАВИ)


2015 yilning 25-aprelida «Aksiyadorlik jamiyatlari va aksiyadorlarning huquqlarini himoya qilish to’g’risida”gi O’zbekiston Respublikasi qonuniga o’zgartirish va qo’shimchalar kiritilganligi sababli, jamiyat ustavini ham yangi qonunchilik talablariga asosan moslashtirildi hamda Jamiyat aksiyadorlarining 2016-yil 30-iyundagi umumiy yig’ilish qarori bilan tasdiqlandi.

Jamiyatning Yangi tahrirdagi Ustavi Surxondaryo viloyati Sariosiyo tuman hokimligi huzuridagi “Yagona darcha markazi” reestrida 2016-yil 23-avgust kunida №80-10 sonli raqam bilan qayta ro’yhatga olingan.

“SHARG`UNKO`MIR” aksiyadorlik jamiyati nizomi (23.08.2016)