2019 yilning 28 iyunida bo’lib o’tgan 2018 yil yakuni bo’yicha Jamiyat aksiyadorlarining navbatdagi umumiy yig’ilishida tasdiqlangan Jamiyatning yangi tahrirdagi tashkiliy tuzilmasi.

Yangi tashkiliy tuzilma