“ШАРҒУНКЎМИР”АЖ Акциядорлари диққатига!!!

“Шарғункўмир” АЖ акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилиши 2020 йилнинг 30 сентябр куни, Сурхондарё вилояти, Сариосиё тумани, Шарғун шаҳри,  А.Икромов кўчаси, 50-уйда жойлашган жамият мажлислар залида ўтказилиши белгиланган. Йиғилиш соат 15-00 да бошланади. Акциядорларни рўйхатга олиш соат 13-00 дан бошланади. Акциядорларни навбатдаги умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақида акциядорларга хабар бериш учун акциядорлар реестрини 2020 йил  07 сентябр ҳолатига ҳамда йиғилишда қатнашиш хуқуқига эга акциядорларнинг реестрини 2020 йил 24 сентябр куни ҳолатига шакллантирилади.

ЙИҒИЛИШ КУН ТАРТИБИ:

1. Жамият акциядорларининг йиллик умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.

2. Саноқ комиссияси аъзоларининг сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.

3. Жамият ижро органининг 2019 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари ва жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги  ҳисоботини тасдиқлаш.

4. Жамият Кузатув кенгаши раисининг 2019 йил молия-хўжалик фаолияти якунлари ва жамиятни ривожлантириш стратегиясига эришиш бўйича кўрилаётган чора-тадбирлар тўғрисидаги  ҳисоботини тасдиқлаш.

5. Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича йиллик ҳисоботини, бухгалтерия балансини, фойда ва зарарлар ҳисобини тасдиқлаш.

6. Жамиятнинг 2019 йил молиявий-хўжалик фаолияти натижаларини текшириш юзасидан тафтиш комиссиясининг хисоботини ва ташқи аудиторлик ташкилотининг  хулосасини тасдиқлаш.

7. Жамиятнинг 2019 йил якуни бўйича олган соф фойдасини тақсимлаш, дивидендлар тўлаш тартиби ва муддатларини белгилаш.

8.  Жамиятнинг 2020 йилга мўлжалланган  Бизнес-Режасини тасдиқлаш.

9. Жамият Бош директори билан тузилган меҳнат шартномаси муддатини узайтириш.

10. Жамият бошқаруви аъзолари билан меҳнат шартномаси муддатини  узайтириш.

11. Жамиятнинг янги тахрирдаги уставини тасдиқлаш.

12.Жамиятнинг АЖнинг ички корпоратив ҳужжатларини тасдиқлаш.

13. Жамиятнинг янги тахрирдаги ташкилий тузилмасини тасдиқлаш.

14. Жамиятнинг 2020 йил молиявий-хўжалик фаолиятини миллий ва халқаро аудитор текширувидан ўтказиш учун аудитор ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган  ҳақнинг энг кўп  миқдорини белгилаш.

15. Жамиятда ўтказилган Корпоратив бошқарув тизимини баҳолаш натижаларини кўриб чиқиш ҳақида.

      Жамият акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилишида қатнашиш ва овоз бериш учун, акциядорларда шахсини тасдиқловчи ҳужжат, акциядорлар вакилларида эса қонунчиликда белгиланган тартибда расмийлаштирилган ишончнома бўлиши лозим.

     Акциядорларнинг навбатдаги умумий йиғилишда кўриб чиқиладиган масалалар бўйича маълумот ва материаллар билан “Шарғункўмир” АЖ да ушбу эълон берилган кундан бошлаб йиғилиш ўтказиладиган кунга қадар соат 10-00 дан 17-00 гача танишиш мумкин.

Шунингдек, Республикада коронавирус пандемиясига карши курашиш мақсадида жорий этилган карантин табдирларини инобатга олган холда мазкур навбатдаги умумий йиғилишини масофавий овоз бериш http://evote.uz/ электрон сервиси орқали овоз бериш тартибида ўтказиш кўзда тутилган. Жамиятга шахсан иштирок этиш учун ташриф буюрган акциядорлар ва ёки уларнинг вакиллари жамиятнинг мажлислар залида масофани сақлаган холда жойлашитирилиши белгиланган.

Маълумот учун телефон: +99 899 671-72-27, +99 899 377-22-05

Расмий Веб-сайт: www.sharguncoal.uz

Электрон почта манзили: – shargun_kumir58@mail.ru

           Сиздан Жамият акциядорларининг навбатдаги умумий йиғилишига иштирок этишингизни сўраймиз.

“Шарғункўмир” АЖ Кузатув кенгаши

«ШАРҒУНКЎМИР»АЖ АКЦИЯДОРЛАРИ ДИҚҚАТИГА!!!

          “Шарғункўмир” АЖ акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши 2020 йилнинг 21 август куни, Сурхондарё вилояти, Сариосиё тумани, Шарғун шаҳри, А. Икромов кўчаси, 50-уйда жойлашган жамият мажлислар залида ўтказилиши белгиланган. Йиғилиш соат 15-00 да бошланади. Акциядорларни рўйхатга олиш соат 13-00 дан бошланади. Акциядорларни навбатдан ташқари умумий йиғилиши ўтказилиши ҳақида акциядорларга хабар бериш учун акциядорлар реестрини 2020 йил 29 июл ҳолатига ҳамда йиғилишда қатнашиш хуқуқига эга акциядорларнинг реестрини 2020 йил 17 август куни ҳолатига шакллантирилади.

ЙИҒИЛИШ КУН ТАРТИБИ:

1. Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилиши регламентини тасдиқлаш.

2. Саноқ комиссияси аъзоларининг сони ва шахсий таркибини тасдиқлаш.

3. Жамиятнинг 2019 йил молиявий-хўжалик фаолиятини миллий ва халқаро аудитор текширувидан ўтказиш учун аудитор ташкилотини ва унинг хизматларига тўланадиган ҳақнинг энг кўп миқдорини белгилаш.

4. Кузатув кенгаши аъзоларини сайлаш.

5. Тафтиш комиссияси аъзоларини сайлаш.

6. “Шарғункўмир” Акциядорлик жамиятига қарашли қайта тиклаб бўлмайдиган яроқсиз ҳолга келиб қолган техника воситаларини ҳисобдан чиқариш бўйича.

     Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишида қатнашиш ва овоз бериш учун, акциядорларда шахсини тасдиқловчи ҳужжат, акциядорлар вакилларида эса қонунчиликда белгиланган тартибда расмийлаштирилган ишончнома бўлиши лозим.

    Акциядорларнинг навбатдан ташқари умумий йиғилишда кўриб чиқиладиган масалалар бўйича маълумот ва материаллар билан “Шарғункўмир” АЖ да ушбу эълон берилган кундан бошлаб йиғилиш ўтказиладиган кунга қадар соат 10-00 дан 17-00 гача танишиш мумкин.

     Шунингдек, Республикада коронавирус пандемиясига карши курашиш мақсадида жорий этилган карантин табдирларини инобатга олган холда мазкур навбатдан ташқари умумий йиғилишини масофавий овоз бериш http://evote.uz/ электрон сервиси орқали овоз бериш тартибида ўтказиш кўзда тутилган. Жамиятга шахсан иштирок этиш учун ташриф буюрган акциядорлар ва ёки уларнинг вакиллари жамиятнинг мажлислар залида масофани сақлаган холда жойлашитирилиши белгиланган.

Маълумот учун телефон: +99 899 671-72-27, +99 899 377-22-05

Расмий Веб-сайт: www.sharguncoal.uz

Электрон почта манзили: – shargun_kumir58@mail.ru;

Сиздан Жамият акциядорларининг навбатдан ташқари умумий йиғилишига иштирок этишингизни сўраймиз.

ЖАМИЯТ КУЗАТУВ КЕНГАШИ

Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисидаги ахборот

Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисидаги хабар акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказиладиган санадан камида етти кундан кечиктирмай, лекин узоғи билан ўттиз кун олдин жамиятнинг расмий веб-сайтида, оммавий ахборот воситаларида эълон қилинади, шунингдек акциядорларга электрон почта орқали юборилади.
Жамият давлат вакилини акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказиладиган санадан камида етти кун олдин ёзма шаклда хабардор қилиши шарт.
Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказиш тўғрисидаги хабарда қуйидагилар кўрсатилиши керак:
жамиятнинг номи, жойлашган ери (почта манзили) ва электрон почта манзили;
умумий йиғилиш ўтказиладиган сана, вақт ва жой;
жамият акциядорларининг реестри шакллантириладиган сана;
умумий йиғилиш кун тартибига киритилган масалалар;
умумий йиғилишни ўтказишга тайёргарлик кўрилаётганда акциядорларга ва давлат вакилига тақдим этилиши лозим бўлган ахборот (материаллар) билан акциядорларни ва давлат вакилини таништириш тартиби.
Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказишга тайёргарлик кўрилаётганда акциядорларга ва давлат вакилига тақдим этилиши лозим бўлган ахборотга (материалларга) жамиятнинг йиллик ҳисоботи, жамиятнинг йиллик молия-хўжалик фаолиятини текшириш натижалари юзасидан жамият тафтиш комиссиясининг (тафтишчисининг) ва аудиторлик ташкилотининг хулосаси, жамият кузатув кенгашининг директор (бошқарув раиси), ишончли бошқарувчи билан тузилган шартноманинг амал қилиш муддатини узайтириш, шартномани қайта тузиш ёки бекор қилиш мумкинлиги тўғрисидаги хулосаси, шунингдек жамиятнинг кузатув кенгаши ҳамда тафтиш комиссияси аъзолигига (тафтишчилигига) номзодлар тўғрисидаги маълумотлар, жамиятнинг уставига киритиладиган ўзгартиш ва қўшимчалар лойиҳаси ёки жамиятнинг янги таҳрирдаги устави лойиҳаси киради.
Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказишга тайёргарлик кўрилаётганда акциядорларга ва давлат вакилига тақдим этилиши мажбурий бўлган қўшимча ахборотнинг (материалларнинг) рўйхати қимматли қоғозлар бозорини тартибга солиш бўйича ваколатли давлат органи томонидан белгиланиши мумкин.

Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказишга тайёргарлик кўриш

Акциядорларнинг умумий йиғилишини ўтказишга тайёргарлик кўрилаётганда жамиятнинг кузатув кенгаши, ушбу Қонун 65-моддасининг ўн биринчи қисмида назарда тутилган ҳолларда эса, умумий йиғилишни чақирувчи шахслар қуйидагиларни белгилайди:
умумий йиғилиш ўтказиладиган сана, вақт ва жойни;
умумий йиғилишнинг кун тартибини;
умумий йиғилиш ўтказиш учун жамият акциядорларининг реестри шакллантириладиган санани;
умумий йиғилиш ўтказилиши ҳақида акциядорларга ва давлат вакилига хабар қилиш тартибини;
умумий йиғилишни ўтказишга тайёргарлик кўрилаётганда акциядорларга ва давлат вакилига тақдим этиладиган ахборот (материаллар) рўйхатини;
овоз бериш бюллетенининг шакли ва матнини.
Аниқ масала қўйилишини акс эттирмайдиган таърифларнинг (шу жумладан, «турли масалалар», «бошқа масалалар», «ўзга масалалар» ва шу сингари таърифларнинг) акциядорларнинг умумий йиғилиши кун тартибига киритилишига йўл қўйилмайди.
Акциядорларнинг умумий йиғилиши ўтказиладиган сана уни ўтказиш тўғрисида қарор қабул қилинган кундан эътиборан ўн кундан кам ва ўттиз кундан кўп этиб белгиланиши мумкин эмас.