2020-йил иккинчи чорак бўйича бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот.

2020-йил биринчи чорак бўйича бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот.


2019-йил учинчи чорак бўйича бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот.

2019-йил иккинчи чорак бўйича бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот.

2019-йил биринчи чорак бўйича бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот.


2018-йил учинчи чорак бўйича бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот.

2018-йил иккинчи чорак бўйича бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот.

2018-йил биринчи чорак бўйича бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот.


2017-йил учинчи чорак бўйича бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот.

2017-йил иккинчи чорак бўйича бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот.

2017-йил биринчи чорак бўйича бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот.


2016-йил учинчи чорак бўйича бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот

2016-йил иккинчи чорак бўйича бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот

2016-йил биринчи чорак бўйича бухгалтерия баланси ва молиявий натижалар тўғрисидаги ҳисобот