Жамиятнинг устав фонди акциядорлар олган жамият акцияларининг номинал қийматидан ташкил топади ва Ўзбекистон Республикасининг миллий валютасида ифодаланади.

 Жамият Устав фондининг миқдори 7 029 420 000 (Етти миллиард йигирма тўққиз миллион тўрт юз йигирма минг) сўмни ташкил қилиб, ҳар бир акциянинг номинал қиймати 1000 (бир минг) сўм бўлган 7 029 420 (Етти миллион йигирма тўққиз минг тўрт юз йигирма) дона эгасининг номи ёзилган оддий акцияга бўлинган.

  • Бир дона акциянинг номинал қиймати 1000 (Бир минг)  сўм.
  • Акциядорлик жамиятида чет эл инвесторлари улушлари мавжуд эмас.
  • Охирги 3 йил давомида  жамият томонидан двидендлар тўланмаган

  Жамият акциядорларининг 2018 йил якуни бўйича 28.06.2019 йилда ўтказилган навбатдаги умумий йиғилишида жамиятнинг Янги таҳрирдаги Устави тасдиқланди ва Сухондарё вилояти, Сариосиё туман Адлия вазирлиги ҳузуридаги “Давлат Хизматлари” Маркази реестрида 2019 йилнинг 20 августида 117-08 рақам билан қайта рўйхатга олинди.

1)  51 %  — 3 584 854 дона номинал қиймати 1000 (бир минг) сўм бўлган оддий акция Давлат улуши ҳисобланади.

2) 48,86 % — 3 434 580 дона номинал қиймати 1000 (бир минг) сўм бўлган оддий акция “Ўзбеккўмир” кўмир қазиб олиш ва сотиш акциядорлик жамиятининг улуши ҳисобланади.

3)  0,02 % — 1 151 дона номинал қиймати 1000 (бир минг) сўм бўлган оддий акция Сариосиё туман “Бозор М” КК-нинг улуши ҳисобланади.

4)  0,13 % — 8 835 дона номинал қиймати 1000 (бир минг) сўм бўлган оддий акция “Шарғункўмир” акциядорлик жамиятининг 225 тадан иборат бўлган ишчи ва ходимларининг улуши ҳисобланади.