ЭМИССИЯ ПРОСПЕКТИ («ШАРГУНКУМИР» очик акциядорлик жамияти 06.08.2004) ЭМИССИЯ РИСОЛАЛАРИ (“Шаргункумир” акционерлик жамияти 29.10.2004) КУШИМЧА АКЦИЯЛАР ЧИКАРИЛИШИ ТУГРИСИДАГИ КАРОР («ШАРГУНКУМИР» очик акциядорлик жамияти) ЭМИССИЯ РИСОЛАЛАРИ УЗГАРТИРИЛИШИ КАРОРИ 04.08.2014

Манфаатлар қарама-қаршилиги вақтида ҳаракат қилиш тартиби низоми

Ички назорат низоми

Дивиденд сиёсати низоми

Акциядорларнинг умумий йиғилиши низоми

Кузатув кенгаши низоми

Ахборот сиёсати низоми